site1.jpg (425 KB)
BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

KURUMSAL VE BAYİİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE-1 TARAFLAR

1. SATICI

Ünvanı: PARAGON YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Adresi: Ostim OSB mah. Abdül Haluk Renda cad no:25 Yenimahalle / ANKARA

Vergi Dairesi: Ostim

Vergi No: 7210737234

Telefon: 0312 385 65 60

E-posta: info@paragonyayincilik.com

 

BANKA İBAN NO:

YAPI KREDİ BANKASI : TR38 0006 7010 0000 0058 1540 18

 

2. ALICI:

Adı/Soyadı/Ünvanı:

Adresi:

Vergi Dairesi:

Vergi No:

Telefon:

Faks:

E-posta :

 

BANKA HS. NO:

3Her iki taraf 1.1 ve 1.2 maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

4Taraflar yazılı tebligatı daha sonra süresi içerisinde yapmak kaydı ile kurye, faks veya elektronik posta yollarıyla bildirim yapabilirler.

MADDE-2 SÖZLEŞME DİLİ

2.1 Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

MADDE-3 SÖZLEŞME KONUSU

3.1Sözleşmede adı geçen PARAGON YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

bundan sonra satıcı olarak alınacaktır. Sözleşmede adı geçen ………………………………………………………… bundan sonra alıcı olarak anılacaktır.

3.2 Sözleşmenin konusu taraflar arasında alımı ve satımı yapılan ürünleri ile ilgili olarak tedariği, teslimatı, ödemesi, değişimi, iadesi ve genel hüküm maddelerini içermektedir.

MADDE-4 E-TİCARET SATIŞ ŞARTLARI

4.1 PARAGON YAYINCILIK SAN. TİC. ve A.Ş’nin ürün dağıtımında bulunan ürünlerden alım yapan e-ticaret firması almış olduğu ürünleri alım yaptığı peşin iskontonun 10 puan,vadeli iskontonun 5 puan altından fazla bir indirim ile satamaz

(Örneğin; %35 iskonto ile vadeli verilen bir ürün en fazla %30 iskonto, %40 iskonto ile peşin verilen bir ürün en fazla %30 iskonto ile satılabilir.) Bu durum ilgili e-ticaret sitesinin satış yapmakta ve yapacak olduğu N11, Hepsi Burada, Gitti Gidiyor vs. mecralarda geçerlidir.

4.2 PARAGON YAYINCILIK SAN. TİC. ve A.Ş.’nin tek dağıtım yaptığı yayınlar e-ticaret sitelerinde yapılan indirim kuponu gibi kampanyalara konu olmaz.

4.3 PARAGON YAYINCILIK SAN. TİC. ve A.Ş.’nin tek dağıtımda olan ürünler e-ticaret sitelerinde yapılan ikili, üçlü ya da çoklu ürün kampanyalarına başka bir markaya ait ürün ile birlikte dâhil olduklarında o kampanyanın satış iskontosu da yukarıda belirtilen iskonto marjından farklılık gösteremez. Yani bu tür durumlarda PARAGON YAYINCILIK SAN. TİC. ve A.Ş.’nin tek dağıtımda olan ürün kampanyadaki diğer ürünlerin satış iskontosunu belirlemiş olur.

4.4 Yukarıda belirtilen şartlar PARAGON YAYINCILIK SAN. TİC. ve A.Ş.’nin hizmet vermekte ve verecekte olduğu kurumlarını koruma amaçlı konulmuş olup ilgili maddelere uyulmaması durumunda ürün satış ve sevkiyatı durdurulacak ve bu sözleşme tek taraflı fes olunacaktır.

MADDE-5 KİTABEVİ-KIRTASİYE SATIŞ ŞARTLARI

5.1 PARAGON YAYINCILIK SAN. TİC. ve A.Ş’nin ürün dağıtımında bulunan ürünlerden alım yapan kitabevi ve kırtasiyeler almış olduğu ürünleri alım yaptığı peşin iskontonun 10 puan,vadeli iskontonun 5 puan altından fazla bir indirim ile satamaz (Örneğin; %35 iskonto ile vadeli verilen bir ürün en fazla %30 iskonto, %40 iskonto ile peşin verilen bir ürün en fazla %30 iskonto ile satılabilir.)

5.2 Genel olarak E-ticaret satışlarında belirlenen iskonto marjı N11, Hepsi Burada, Gitti Gidiyor vb. platformlarda satış yapan kitabevi ve kırtasiyeler için de geçerlidir.

5.3 Kitabevi ve kırtasiyeler, PARAGON YAYINCILIK SAN. TİC. ve A.Ş’nin tek dağıtımda olan ürünlerin hiçbir şekilde bulundukları bölgede ya da başka bölgelerde dağıtımını yapamazlar. İlgili ürünler perakende satış için kitabevi ve kırtasiyelere verilmektedir.

5.4 Yukarıda belirtilen şartlar PARAGON YAYINCILIK SAN. TİC. ve A.Ş’nin hizmet vermekte ve verecekte olduğu kurumlarını koruma amaçlı konulmuş olup ilgili maddelere uyulmaması durumunda ürün satış ve sevkiyatı durdurulacak ve bu sözleşme tek taraflı fes olunacaktır.

MADDE-6 ÜRÜN TESLİMİ

6.1 Ürünlerin sipariş tarihinden itibaren 3(üç) gün içerisinde kargo dağıtım firmalarına teslim edilmesi gerekmektedir.

 

6.2 Kargo dağıtım firmalarına zamanında teslimatı yapılmış ürünler ile ilgili Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle ve /veya SATICI’dan kaynaklanmayan başkaca nedenlerle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI her ne nam ve ad altında olursa olsun sorumlu tutulamaz.

6.3 Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle ALICI’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderlere ALICI katlanacaktır.

6.4 Ürünler teslim edilirken yanında faturası ile teslim edilecektir.

6.5 SATICI mücbir sebepler, teslimi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesintiye uğraması ve başkaca olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü/leri süresi içinde teslim edemez ise, bu durumu ALICI’ya bildirecektir. Bu takdirde ALICI (1) siparişin iptal edilmesini, (2) sözleşme konusu ürünün/leri varsa emsali ile değiştirilmesini ve/vaya teslimat süresinin mücbir sebebin / engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi hakkında birini kullanabilir.

MADDE-7 ÖDEME ŞEKLİ VE KOŞULLARI

PARAGON YAYINCILIK SAN. TİC. ve A.Ş ile sözleşme imzalayan kurum ve kuruluşlar ürün alımlarını B2B üzerinden peşin veya taksitli olarak yapabilirler.

7.1 Ödemeler, mal alımının gerçekleştiği ayın fatura toplamı bir sonraki ayın 1’i ile 10’u arasında belirtilen şirket hesabına banka havalesi ve /veya çek ile yapılacaktır.

7.2 Ödemeler kesinlikle elden veya özel banka hesaplarına yapılmayacaktır.

7.3 Banka havalesi ve çek ile yapılan ödemeler ürün fiyatları ve alıcı iskonto oranları farklılık gösterir.

7.4 Ödeme aracı olarak kullanılan çeklerin vadesi 3 aydan (90 günden) uzun olamayacaktır.

7.5 Ödemeler bir önceki ay kesilen fatura bedelleri toplamından iade bedelleri düşülerek yapılacaktır.

7.6 Ayın 1’i ile 10’u arası ödeme yapılmaması durumunda otomatik ürün gönderimi yapılmayacaktır.

MADDE-8 İADE ŞARTLARI

8.1 İadeler yıl içinde alınan ürünlerin toplamının %10’u kadar olacaktır.

8.2 Ürünler ile ilgili sınav dönemi geçmiş ve güncelliğini yitirmiş ürünler 20 gün içerisinde satıcıya iade edilmelidir.

8.3 20 gün içerisinde iade edilmemiş ürünler satıcı tarafından iade olarak kabul edilmeyecektir.

 

MADDE-9 İADESİ OLMAYAN ÜRÜNLER

9.1 Görevde Yükselme (Gys) Kitapları – ÖABT – Kpss A Grubu – Üniversite Ders Kitapları

9.2 Aksi takdirde bu ürünler alınmayıp tarafınıza tekrar geri gönderilecektir.

MADDE-10 KARGO

10.1 Ücreti ödenmeyen kargolar PARAGON YAYINCILIK tarafından kesinlikle teslim alınmayacaktır.

MADDE-11 SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

11.1 ….../……/……… tarihinde başlar………/……../………….tarihinde sona erer.

MADDE-11 GENEL HÜKÜMLER

11.2 ALICI, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat ve iade işlemleri ve diğer ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve bu konularda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

11.3 Bu sözleşmenin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesi konusunda Ankara Mahkemeleri yetkilidir. İş bu sözleşme 11 maddeden oluşmaktadır. ………./……../…………..tarihinde aşağıdaki temsil yetkisine sahip bulunan taraflarca imza altına alınmıştır.

 

ALICI SATICI

KAŞE-İMZA KAŞE-İMZA

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.